Adresa kancelárie
Ing. Samo Obtulovič
Kalinčiakova 33
831 04 Bratislava

0905 665 191

Znalec nehnuteľnosti Bratislava

Súdny znalec v odbore stavebníctvo

Ing. Samo Obtulovič

Ocenenie nehnuteľnosti

Znalecký posudok

V prípade potreby súvisiacej s výkonom Vašej profesie, potreby financujúcej banky, na vyžiadanie súdov a iných orgánov verejnej moci alebo súkromných zadávateľov Vám zabezpečíme spracovanie znaleckých posudkov v odvetviach Odhad hodnoty nehnuteľnostíPozemné stavby. Jedná sa prevažne o ohodnotenie pozemkov, stavieb, nehnuteľností, vecných bremien, stanovenie výšky škody na stavbe, znalecké posudky pre účel dedičského konania, exekučného konania, reálnej deľby nehnuteľností v prípade BSM.

Stanovenie všeobecnej hodnoty nájmu pozemkov a stavieb aj za spätné obdobie (v prípade bezdôvodného obohatenia).

Stanovenie stupňa rozostavanosti stavby a výpočtu spoluvlastníckych podielov v prípade zápisu rozostavaných stavieb, bytov a nebytových priestorov do katastra nehnuteľnosti (developeri).

K stanoveniu všeobecnej hodnoty nehnuteľnostístavieb sa okrem lokality, ktorá je kľúčová, zohľadňujú aj ostatné parametre ako výmera a zastavaná plocha, technický stav, vnútorné vybavenie nehnuteľnosti a jeho stav, náklady na prevádzku a vek stavby.

V prípade potreby súvisiacej s výkonom Vašej profesie, potreby financujúcej banky, na vyžiadanie súdov a iných orgánov verejnej moci alebo súkromných zadávateľov Vám zabezpečíme spracovanie znaleckých posudkov v odvetviach Odhad hodnoty nehnuteľností a v odvetví Pozemné stavby. Jedná sa prevažne o ohodnotenie pozemkov, stavieb, vecných bremien, stanovenie výšky škody na stavbe, znalecké posudky pre účel dedičského konania, exekučného konania, reálnej deľby nehnuteľností v prípade BSM.

Stanovenie všeobecnej hodnoty nájmu pozemkov a stavieb aj za spätné obdobie (v prípade bezdôvodného obohatenia).
Stanovenie stupňa rozostavanosti stavby a výpočtu spoluvlastníckych podielov v prípade zápisu rozostavaných stavieb, bytov a nebytových priestorov do katastra nehnuteľnosti (developeri).

K stanoveniu všeobecnej hodnoty nehnuteľností a stavieb sa okrem lokality, ktorá je kľúčová, zohľadňujú aj ostatné parametre ako výmera a zastavaná plocha, technický stav, vnútorné vybavenie nehnuteľnosti a jeho stav, náklady na prevádzku a vek stavby.

Ohodnocovanie nehnuteľností

V Bratislave a okolí ohodnocujem všetky druhy nehnuteľností:
Rodinné domy, Byty a bytové domy
Rekreačné nehnuteľnosti chaty, chalupy
Stavebné pozemky, Rozostavané stavby
Administratívne a obchodné budovy
Výrobné haly, Hotely, Sklady
Príslušenstvo k nehnuteľnostiam

V Bratislave a okolí ohodnocujem všetky druhy nehnuteľností:

 • Rodinné domy, Byty a bytové domy
 • Rekreačné nehnuteľnosti
 • Rozostavané stavby
 • Stavebné pozemky
 • Administratívne a obchodné budovy
 • Výrobné haly, hotely, sklady
 • Príslušenstvo k nehnuteľnostiam

Nami vypracovaný Znalecký posudok alebo odborné vyjadrenie s použitím metód oceňovania podľa vyhlášky MS SR č. 492 /2004 Z.z. o stanovení všeobecnej hodnoty majetku a v súlade s právnymi požiadavkami zadávateľa spĺňa najvyššie kritéria a je použiteľný pre súd, alebo iný orgán verejnej moci.

Pred samotným vypracovaním znaleckého posudku prebieha konzultácia, v ktorej sa jasne definujú otázky zadávateľa ako aj rozsah a účel Znaleckého posudku. Ako súdny znalec a odborník v oblasti oceňovania nehnuteľnosti sa zaväzujem k objektivite a nestrannosti.

Rád Vás privítam na osobnom priateľskom a nezáväznom stretnutí v kancelárii v Bratislave, alebo na inom dohodnutom mieste. Garantujeme Vám ochranu informácií (údajov, výkresov, zmlúv, súborov) a diskrétnosť.

Nami vypracovaný Znalecký posudok alebo odborné vyjadrenie s použitím metód oceňovania podľa vyhlášky MS SR č. 492 /2004 Z.z. o stanovení všeobecnej hodnoty majetku a v súlade s právnymi požiadavkami zadávateľa spĺňa najvyššie kritéria a je použiteľný pre súd, alebo iný orgán verejnej moci.
Pred samotným vypracovaním znaleckého posudku prebieha konzultácia, v ktorej sa jasne definujú otázky zadávateľa ako aj rozsah a účel Znaleckého posudku. Ako súdny znalec a odborník v oblasti oceňovania nehnuteľnosti sa zaväzujem k objektivite a nestrannosti.
Rád Vás privítam na osobnom priateľskom a nezáväznom stretnutí v kancelárii v Bratislave, alebo na inom dohodnutom mieste. Garantujeme Vám ochranu informácií (údajov, výkresov, zmlúv, súborov) a diskrétnosť.

Poradenstvo a konzultačné služby

Okrem ohodnocovania nehnuteľností a znaleckých posudkov Vám poskytneme odbornú pomoc pri riešení problémov súvisiacich s Vašim investičným zámerom, či už sa týka stavebného projektu alebo kúpy/predaja nehnuteľností. Na základe našich skúseností v odvetví pozemných stavieb pomôžeme pri vypracovaní akýchkoľvek žiadostí, sťažnosti , ktoré si vyžadujú technické znalosti súvisia s výstavbou, rekonštrukciou a pod.

Pretože len jasne formulované vyjadreniapopis skutkového stavu veci sú základnými piliermi úspechu v prípade súdneho sporu.

Poradenstvo pri kúpe – zabezpečíme technickú obhliadku nehnuteľnosti a vyhodnotíme jej stavebno – technický stav, na základe ktorého Vám poskytneme detailný prehľad o výhodáchnevýhodách nehnuteľnosti, ktorá je predmetom kúpy. V prípade potreby aj za prítomnosti odborníka z odvetvia statiky stavieb.

Prepočet podlahovej plochy bytu, rodinného domu, nebytového priestoru na základe kontrolného merania a predloženej projektovej dokumentácie

Kontroling – kontrola výmer, nákladov, kontrola rozpočtov

Posúdenie súladu realizácie s projektovou dokumentáciou stavby.

So starostlivou vytvorenou sieťou externých partnerov Vám zodpovieme otázky v oblasti výstavby, investičnej činnosti, stavebného práva.

POkrem ohodnocovania nehnuteľností a znaleckých posudkov Vám poskytneme odbornú pomoc pri riešení problémov súvisiacich s Vašim investičným zámerom, či už sa týka stavebného projektu alebo kúpy/predaja nehnuteľností. Na základe našich skúseností v odvetví pozemných stavieb pomôžeme pri vypracovaní akýchkoľvek žiadostí, sťažnosti , ktoré si vyžadujú technické znalosti súvisia s výstavbou, rekonštrukciou a pod.

Pretože len jasne formulované vyjadrenia a popis skutkového stavu veci sú základnými piliermi úspechu v prípade súdneho sporu.


Poradenstvo pri kúpe – zabezpečíme technickú obhliadku nehnuteľnosti a vyhodnotíme jej stavebno – technický stav, na základe ktorého Vám poskytneme detailný prehľad o výhodách a nevýhodách nehnuteľnosti, ktorá je predmetom kúpy. V prípade potreby aj za prítomnosti odborníka z odvetvia statiky stavieb.

Prepočet podlahovej plochy bytu, rodinného domu, nebytového priestoru na základe kontrolného merania a predloženej projektovej dokumentácie

Kontroling – kontrola výmer, nákladov, kontrola rozpočtov

Posúdenie súladu realizácie s projektovou dokumentáciou stavby.

So starostlivou vytvorenou sieťou externých partnerov Vám zodpovieme otázky v oblasti výstavby, investičnej činnosti, stavebného práva.
  Vyhodnotíme stavebno – technický stav nehnuteľnosti
  Zabezpečíme technickú obhliadku nehnuteľnosti
  Vykonáme prepočet podlahovej plochy bytu, rodinného domu, nebytového priestoru
  Kontrola výmer, nákladov, kontrola rozpočtov
  Posúdenie súladu realizácie s projektovou dokumentáciou stavbyoradenstvo a konzultačné služby
 • Vyhodnotíme stavebnotechnický stav nehnuteľnosti
 • Zabezpečíme technickú obhliadku nehnuteľnosti
 • Vykonáme prepočet podlahovej plochy bytu, rodinného domu, nebytového priestoru
 • Kontrola výmer, nákladov, kontrola rozpočtov
 • Posúdenie súladu realizácie s projektovou dokumentáciou stavby

Ing. Samo Obtulovič

Súdny znalec v odbore stavebníctvo Bratislava

Ako súdny znalec som zapísaný v zozname znalcov, ktorý vedie Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky v odbore Stavebníctvo, odvetví Odhad hodnoty nehnuteľností a Pozemné stavby.

Pochádzam z Bratislavy a preto veľmi dobre poznám miestne pomery. Pravidelne monitorujem vývoj v stavebníctve a na trhu s nehnuteľnosťami. Svoju činnosť vykonávam profesionálne s veľkým osobným nasadením. Obzvlášť kladiem dôraz na precíznosť a kvalitu poskytovaných služieb.

 • Viac ako 12 ročné skúsenosti v realizácii stavieb, projektovom manažmente
 • Absolvent Slovenskej technickej univerzity – stavebnej fakulty, program Inžinierske konštrukcie a dopravné stavby
 • Absolvent Ústavu manažmentu STU, program Ekonomika a riadenie v stavebníctve (projektový manažment)
 • Člen Slovenskej Komory Odhadcov Majetku a Znalcov
 • Akreditované vzdelávanie v oblasti Cenotvorby a riadenia nákladov stavebných prác

Kontaktujte nás

Pošlite nám svoj názor, radi si ho vypočujeme!

Kontaktujte nás
Pošlite nám svoj názor, radi si ho vypočujeme!
Ing. Samo Obtulovič
Kancelária
Súdny znalec Bratislava
Kalinčiakova 33
831 04 Bratislava

Ing. Samo Obtulovič

Kancelária
Súdny znalec Bratislava
Kalinčiakova 33
831 04 Bratislava

(povolené jpg, jpeg, png, gif, pdf, xls, doc, txt.)

CAPTCHA image

Pomáha nám to predchádzať spamu, ďakujeme.